Igazolás

Horthy Miklós

Horthy Miklós

A fenti igazolás a budapesti piarista gimnázium iratai közül került elő. A kormányzó kisebbik fia, ifj. Horthy Miklós ugyanis III. osztályos korától ennek az iskolának nyilvános tanulója volt, egészen VII. osztályos koráig, amikor félévtől magántanulásra tért át.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára / Budun Archivum: budun-archivum.tumblr.com